Sauebonde John Gunnar Stormo fra Meråker mener det må være noe riv ruskende galt med rovdyrforvaltninga i regionen.

Har mistet over 1.000 sauer og lam på 15 år

Til tross for at han bor utenfor yngleområdet for bjørn, har John Gunnar Stormo mistet i snitt 65 sauer til bjørn hvert år siden 2002.

John Gunnar Stormo i Meråker har mistet 50 sauer til bjørn i sommer. Nå ser han ingen annen utvei enn å ta inn dyrene fra beitet ‑ én måned for tidlig. Tilliten til forvaltningen er tynnslitt, fortvilelsen stor. – Slik som situasjonen er nå så begynner man jo å spekulere på fremtida, sier han.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Meråker: Totalt denne sesongen har John Gunnar Stormo i Meråker mistet 50 sauer til bjørn. Beitelaget han er en del av har mistet 80. Siden 2002 har bjørnene forsynt seg av 1025 av sauene hans, hevder han.