Taper store summer etter at Staten satte ned kjøregodtgjørelsen

Arbeidsfolk som kjører egen bil i jobben kan tape betydelige beløp på den nye kjøregodtgjørelsen som ble innført 22. juni.

Urettferdig: Ola Halseth (61) i Verdal, som har høyskoleutdanning innen transportøkonomi og bildrift, mener det er noe som er galt når arbeidstakerne ikke får dekket de reelle kostandene med å bruke egen bil i jobbsammenheng. Han reagerer derfor på at statens sats for kilometergodtgjørelse er satt ned mens den burde vært satt opp.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

Den nye og reduserte godtgjørelsen ble fastsatt av en særskilt tvistenemnd etter brudd i forhandlingene mellom staten og de store arbeidstakerorganisasjonene.