I overkant av hver fjerde kommunale grunnskole er lagt ned siden 1993. Hver tredje nedlagte skole hadde under 15 elever.

35 nordtrønderske skoler er lagt ned de siste 25 årene

Det er blitt 2.000 færre grunnskoleelever i de nordtrønderske kommunene i løpet av de 14 siste årene.

Levanger skole er en av mange nordtrønderske skolene som er lagt ned de siste årene.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Få politiske saker skaper så mye engasjement i lokalbefolkningen som forslag om skolenedleggelser. Særlig i grendesamfunn der skolen er samlingspunktet og limet i befolkningen.