Snart klart for konkurranse om ny E6

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker.

Snart historie: Dagens E6 mellom Kvithamar og Åsen skal erstattes av en firefelts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.   Foto: Trond Blikø

Nyheter

Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

Den nye E6en fra Kvithammar til Åsen har en samlet prosjektkostnad på i underkant av fire milliarder kroner ekslusivt moms. Byggestart er satt til 2020, og veien skal fullføres i 2025/2026.


Kvikkleireutfordring for nye E6

Etter gjennomførte grunnundersøkelser ser Nye Veier en utfordring i kvikkleire på store deler av strekningen Kvithamar – Åsen.

 

Nå har Nye Veier invitert til en tilbudskonferanse i Stjørdal i begynnelsen av september.

Konkurransegrunnlaget legger opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen, skriver selskapet i pressemeldingen.


Nye Veier.

To nye forslag til E6 forbi Åsen

Nye Veier lanser nå to nye veiforslag forbi Åsen. Tidligere forslag om en lang tunnel er nå definitivt skrinlagt.

 

I andre kvartal 2019 skal det etter planen være klart hvem som vinner megakontrakten.

Traséen er på 19 kilometer. Det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 kilometer i timen, og strekningen inkluderer det som vil bli Midt-Norges lengste tunnel med to løp på 7,8 kilometer gjennom Forbordsfjellet.


Her kommer de nye bomstasjonene mellom Trondheim og Åsen

... og så mye vil det koste å kjøre.

 

Her skal det bygges firefelts motorveg

De nye beregningene Nye Veier har gjort endrer ikke prioriteringen av de trønderske E6-prosjektene.