Enige om helkryss på Åsen

Nye Veier er med på Levanger kommunes ønske om et fullt toplanskryss i Vassmarka.

ENIGE: Levanger-ordfører Robert Svarva (Ap) og Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for Nye veger i Trøndelag, er enige om helkryss nord for Åsen. Kommunen vil drive med næringsutvikling i tilknytning til krysset.  Foto: Margrete Konstad

Nyheter

 – Sånn som det ligger an nå, så blir det et helkryss nord for Åsen. Vi skal ut med en anbudskonkurranse i disse dager, så vil vi i samarbeid med kommunen og valgt entreprenør se på en god løsning.