Vil flytte Stjørdal havn og bygge nytt industriområde på Langstein

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) vil utnytte massene fra Nye veiers tunnel gjennom Forbordsfjellet og bygge ny havn og nytt industriområde i Stjørdal.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) fra dagens pressekonferanse.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Havna og industriområdet ønsker han å legge til Langstein. Der vil den få nær tilknytning til både E6 og jernbane. Samtidig har han bedt Trondheim havn sette i gang et arbeid med å flytte dagens havn i Stjørdal til Langstein. Altså vil dette kunne frigjøre dagens havneområde til andre formål.