Endelig avslag – Beatriz må forlate landet

Fredag kom beskjeden fra UNE. Vedtaket fra UDI opprettholdes og Beatriz Vega Melendez utvises etter 20 år i Norge.

Kastes ut: Beatriz Vega Melendez har fått endelig beskjed fra UNE om utvisning fra Norge. Nå begynner familien å forberede flytting til Canada. F.v. Roy, Amanda (18), Samuel (12), Lena (16) og Isabel (14) og Beatriz. Foto: Marius Langfjord.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Levanger: Familien Vega håpet i det lengste at Utlendingsnemnda (UNE) skulle komme til en annen avgjørelse enn Utlendingsdirektoratet med hensyn til firebarnsmorens oppholdstillatelse i Norge.