Videregåendeelever lærer om gamle handverksteknikker.

Gamle tekniker blir som nye igjen

Høvling av gulvbord på skottbenk og lafting sto på programmet under en spennende fagdag i tre for to skoleklasser i byggteknikk.

Rette håndlag: Elev Rebekka Vanebo fra Beistad retter av en kanten på et gulvbord med øks under oppsyn av rådgiver Einar Strand fra fylkeskommunen, husflidskonsulent i Trøndelag, Randi Breiset og miljøarbeider Mona Ellingsen, Steinkjer videregående skole  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

VUKU: Det var elever fra Vg2 byggteknikk ved Steinkjer videregående skole og Ole Vig videregående skole i Stjørdal som var de heldige som fikk bli med på fagdagen som ble arrangert ved Auskin Kreative Senter i Vuku. Arrangør var Norges Husflidslag og lokale samarbeidspartnere. Einar Strand og Anders Gimse som begge er rådgiverne i bygningsvern i fylkeskommunen var kursledere.