Planlegger næringsområde på 300.000 kvadratmeter.

Inderøy satser på regional næringspark

Lensmyra Næringspark på Røra skal bli like stor som 42 fotballbaner. De to første tomtene er klare i løpet av året.

skal bli næringspark: Området mellom E6 og fylkesvegen, og fra kornåkrene i nord og sør, skal sammen med det eksisterende næringslivet på Lensmyra blir en regional næringspark på 300.000 kvadratmeter som tilsvarende 42 fotballbaner.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Dette kommer til å bli indrefileten av næringsareal i regionen, sier en engasjert Trygve Wannebo som er næringssjef i Inderøy kommune.