– Dersom SD får reell innflytelse så blir gledsbygdene gjort om til reindriftsbeite

Flere velgere Trønder-Avisa møter på en rundtur i Strömsund, frykter bygdenes undergang dersom nasjonalistene får mye makt i rikspolitikken.

suk­ker­brød og po­li­tikk på tor­get: Socialdemokraterna dri­ver valg­kamp på tor­get i Strömsunds kom­mu­ne­sen­ter. Siv Östlund le­ner seg mot Sara Edvardsson dis­ku­te­rer Sverigedemokraterna. Fle­re rundt bor­det sier de ikke har hørt om noen som stem­mer på SD, og sy­nes det er rart - når tal­le­nes tale fra kom­mu­nen til­si­er en rek­ke vel­ge­re støt­ter dem. Foto: Mar­gre­te Kon­stad  Foto: Margrete Konstad

Nyheter

– Det er løgn, sier partisekretær og riksdagsrepresentant for Sveridemokratene (SD), Richard Jomshof.