Fakta om det svenske valget

DET VAN­SKE­LI­GE VAL­GET: Stem­me­lo­ka­let i Ho­ting, nord­øst i Strömsund kom­mu­ne, er satt opp i gan­gen uten­for stor­sa­len i Fol­kets Hus. Fle­re Trøn­der-Avisa snak­ker med, er over­be­vist om at noen vel­ge­re her kom­mer til å si at de stem­te på Socialdemokraterna, men at de egent­lig ga sin støt­te til Sverigedemokraterna bak den­ne grøn­ne gar­di­na. Foto: Mar­gre­te Kon­stad  Foto: Margrete Konstad

Nyheter
 • De fleste valglokalene er åpne fra klokken 8 til 20. Siden 22. august har det vært mulig å forhåndsstemme.
 • Valgdagsmålinger er ventet klokken 20, mens en foreløpig mandatfordeling er ventet mellom klokken 22 og 23.
 • Det skal velges 349 medlemmer av nasjonalforsamlingen, Riksdagen. Det er samtidig valg i fylker og kommuner.
 • Det er rundt 7,5 millioner stemmeberettigede som totalt kan velge mellom nesten 6.300 kandidater.
 • Sperregrensen for å komme inn i Riksdagen er 4 prosent.
 • Det er ventet langdryge regjeringsforhandlinger etter valget, ettersom ingen av blokkene – verken den borgerlige firepartialliansen eller de tre rødgrønne partiene – ser ut til å få over 50 prosent av stemmene. Det sørger Sverigedemokraterna for, et parti som ser ut til å få omkring 20 prosents oppslutning.
 • De første valgdagsmålingene er ventet når valglokalene stenger klokken 20 søndag.
 • Valgdeltakelsen i Sverige pleier å være høy. Ved forrige riksdagsvalg i 2014 stemte 85,81 prosent av de stemmeberettigede.

God forhåndsstemming

Mer enn 2,6 millioner personer har forhåndsstemt i det svenske valget, viser oppdaterte tall søndag formiddag.

Søndag formiddag hadde Valmyndigheten i Sverige registrert totalt 2.667.869 forhåndsstemmer. Det er knapt 200.000 flere enn ett døgn tidligere.

7.492.837 svensker har stemmerett til årets valg, der man velger representanter til riksdagen, kommunene og landstingene.

I 2014-valget ble det avgitt til 2.672.615 forhåndsstemmer, det høyeste tallet til nå siden ordningen med forhåndsstemmer ble innført. 42 prosent av stemmene i riksdagsvalget i 2014 var forhåndsstemmer.

Fakta om partiene i det svenske valget

Den rødgrønne siden:

 • Socialdemokraterna (S): Sveriges arbeiderparti, har vært landets største parti i over 100 år. Støtte fra 24,1 prosent av velgerne. Har regjeringsmakten. Går til valg på økt skatt for de rikeste og mer penger til kommuner, helse og omsorg og pensjonister.
 • Vänsterpartiet (V): SVs søsterparti, støtte fra 10 prosent. Går til valg på flere barnehageansatte, økt likestilling og mindre ulikhet. Vil ha Socialdemokraternas leder som statsminister.
 • Miljöpartiet (MP): Klima og miljø kom på dagsordenen etter sommerens skogbranner. Regjeringspartiet har støtte fra 5,1 prosent. Kjemper for økt innsats mot klimaendringer, et bærekraftig samfunn og kamp mot plast.

Alliansen:

 • Moderaterna (M): Høyres søsterparti, regjerte i årene 2006–2014 som del av Alliansen. Støtte fra 17,9 prosent. Går til valg på 200 forslag, som skattekutt, stram asylpolitikk og økt kamp mot kriminalitet. Partileder Ulf Kristersson er statsministerkandidat.
 • Centerpartiet (C): Liberalt næringslivsparti med støtte fra 8,2 prosent. Går til valg på skattereform, bedre integrering, sterkere distriktspolitikk og klima og miljø. Partileder Annie Lööf blir nevnt som en mulig kompromisskandidat som statsminister.
 • Liberalerna (L): Venstres søsterparti, støtte fra 6 prosent av velgerne. Kjernesaker er skattekutt på en rekke områder og økt skolesatsing. Tidligere kjent som Folkpartiet.
 • Kristdemokraterna (KD): Ser ut til å vinne kampen mot sperregrensen og får nå 5,6 prosents oppslutning. Satser på kjerneområdene eldre, helse og omsorg, 10.000 flere politifolk og økt makspris i barnehagene. Ledes av Ebba Busch Thor, som har norsk far.

Sverigedemokraterna (SD):

 • Ingen ønsker å samarbeide med partiet. Vokst fra 2,9 prosents oppslutning i 2006 til 19,6 prosent i dag. Sterkt kritisert for sine nynazistiske og høyreradikale røtter, som partiet nå har distansert seg fra. Går til valg på strengere innvandringspolitikk, endret integrasjonspolitikk og kriminalitetskamp.