Nå starter bygginga av ny E6-løsning

14.000 bilister vil merke dette framover.
Nyheter

Arbeidet med å utbedre E6 i Mulelia i Levanger starter denne uka. Statens vegvesen opplyser at det vil bli nedsatt fartsgrense og redusert framkommelighet for trafikkantene. Arbeidet vil ta fem-seks uker.

– Vi har nylig skrevet under kontrakten med Fiborg og Sellæg maskin, og arbeidet vil starte så fort alle øvrige papirer er i orden, oppsyser byggeleder Andre Staberg i Statens vegvesen.

– Planlegg kjøreturen

Han oppfordrer folk til å planlegge kjøreturen ut fra at det er vegarbeid i området, og legge inn ekstra tid. Statens vegvesen har gjennom Nasjonal transportplan fått midler til en utbedring av E6 Mulelia for å øke trafikksikkerheten.

Det er en godt trafikkert strekning med gjennomsnittlig 14.000 biler i døgnet. På kveldstid kan det være at trafikken vil bli stengt i ett felt i perioder. Du finner oppdaterte trafikkmeldinger her.

Det som skal skje i den ulykkesbelastede veistrekningen er at dagens avkjørsel til renovasjonsanlegget i Mulelia fjernes. I stedet må billistene kjøre av mot boligfeltet Roaldmarka, litt lenger nord for avkjørselen til Innherred renovasjon, hvor det nå legges en parallell vei mot renovasjonsanlegget.

Økt trafikksikkerhet

– Ved å fjerne og flytte avkjørselen til renovasjonsanlegget, får vi et stort og oversiktlig kryssområde, som skaper bedre flyt og økt trafikksikkerhet, sier Staberg.

Avkjørselen mot Roaldmarka oppgraderes.

«Kryssområdet blir mer markert, med trafikkøyer som skiller kjørefeltene på E6. Vi utvider bredden på E6 i dette området, og hele krysset blir større og mer oversiktlig», opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.