Utfordrende forhold for fuglehundene på årets første jaktdag

Jegerne fikk bekreftet mistanken om at det er mye fugl i fjellet og skogen – men hundene fikk det vanskelig mange steder.

Jakta i gang: Mandag startet småviltjakta. Det skal gå mot et svært bra rypeår mange steder.  Foto: NN

Nyheter

De har ikke fått rapporter fra jegerne, men basert på egne erfaringer kan fjellstyrene fortelle at det er mye fugl i fjellet.