Fritidseiendommer på Trones enstemmig gjennom plan og samfunn

Saken om hyttebygging på Trones gård fikk kun positive skussmål fra politikerne i første instans.

Mette Rostad smilte etter behandlingen i komiteen for plan og samfunn.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Mette Rostad smilte bredt da det ble votert i plan og samfunn tirsdag da saken om detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård var oppe til sluttbehandling.