Håper å få på plass 35 hytter i terrenget ved Nordskaget

Tirsdag legges ny reguleringsplan for hyttefelt ved Trones gård fram for politikerne. Flere naboer reagerer på utbyggingen.

Utradisjonelt hyttefelt: Mette Rostad (t.v.) forteller at hyttene skal bygges etter terrenget og ikke omvendt, der bygningsstrukturen består av en eller flere moduler som kobles sammen til større boenheter. Bildet er fra en tidligere befaring. Foto: Johan Prestvik  Foto: Johan Prestvik

Nyheter

VERDAL: Planen som ble vurdert i 2016 hadde to felt – ett ved Nordskaget og ett ved Sørskaget, nå er det kun feltet ved Nordskaget som søkes omregulert. I tirsdagens møte i komiteen for Plan og Samfunn skal detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård sluttbehandles og rådmannen innstiller på at reguleringsplanen vedtas.