Værnes skal bygges ut for 836 millioner

Kun ni millioner kroner inn i budsjettet for 2019.

Statsminister Erna Solberg får blomster fra Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes under trøndelagsbesøket tirsdag.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Det er bevilget 836 millioner kroner til utbygging av Værnes garnison fra 2019 til 2021.

Ni av millionene kommer inn i budsjettet for 2019.

Utbyggingen innebærer blant annet flytting av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik i Kristiansand til Værnes.

Budsjettlekkasjen ble presentert da statsminister Erna Solberg (H) tirsdag besøkte 300 amerikanske soldater fra US Marine Corps som er øver og trener i Norge med utgangspunkt i Værnes.

Framskyndet leirplan

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) uttrykte stor glede da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Stjørdal tirsdag.

– Vi har hatt veldig god kontakt med regjeringen, og jeg signaliserte etter møtene vi hadde i høst at jeg trodde det ville kommet gode nyheter på vegne av Værnes i løpet av den kommende tida. Og det kommer i dag, sa Vigdenes til de frammøtte tirsdag.

– Leirplanen, som så sent som i august var planlagt å være fullført til sommeren neste år, er nå framskyndet og skal stå klar ved årsskiftet, sa ordføreren videre.

Bedre samarbeid

– På statsbudsjettet for neste år setter vi av ni millioner kroner som følger opp opptrappingsplanen for Forsvaret og flytting av skolesenteret for luftforsvaret. I perioden 2018 til 2021 er det planlagt å bruke 836 millioner kroner på prosjektet, sier Erna Solberg.

Hun legger til at flyttingen også vil gi bedre samarbeid mellom kampflybasen på Ørland, teknisk utdanning på Værnes og krigsskoleutdanningen på Kuhaugen i Trondheim.

Hadde med to kort til statsministeren

Ivar Vigdenes tok deretter fram to kort:

– Jeg klargjorde to kort til statsministeren i dag tidlig. På det ene sto det «Tusen takk for besøket – husk framdrift i investeringene på Værnes». Det kan jeg nå legge bort. Så tar jeg fram det andre kortet, hvor det står «Tusen takk for besøket – og takk for at dere husker framdrift i investeringene på Værnes», sa Vigdenes til latter fra både statsminister og de øvrige frammøtte.