Frykter vegen ikke holder, samtidig klargjør kommunen for asfalt

Beboerne på Trones er redde for at Sørskagvegen ikke tåler mer trafikk og frykter for barnas sikkerhet i forbindelse med nytt hyttefelt på Trones.

Asfalt: Verdal kommune utbedrer i Sørskagvegen og forbereder for asfaltering ned til byggefeltet, senere skal de asfaltere nytt på første del av Sørskagvegen forbi golfbanen.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Tirsdag var saken om regulering av tomter for fritidsboliger på Trones gård i Verdal oppe til behandling i komiteen for plan og samfunn. Rådmannens innstilling var å vedta planen, og det ble også enstemmig vedtatt i det politiske møtet, noe som gledet Mette Rostad som var tilstede i kommunestyresalen da saken var oppe til behandling.