Mildere straff for overgrep etter anke

Lagmannsretten er i tvil om mannens alder på gjerningstidspunktet.
Nyheter

24. mai i år ble en mann fra Innherred dømt for overgrep mot sin niese, som på overgrepstidspunktet var ca. ti år gammel. Mannen ble også dømt for overgrep mot en eldre niese.