Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

Psykisk syke og rusavhengige får egne pakkeforløp i helsetjenesten. – Ingen skal føle seg som kasteballer i norsk helsevesen, sier statsminister Erna Solberg.

Helseminister Bent Høie (H).  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

– Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sier helseminister Bent Høie (H).

Statsminister Erna Solberg er også tydelig på at usikkerheten kan være vanskelig å håndtere når sykdom først rammer.

– Å ikke vite hva som skal skje, gjør det tyngre. Ingen skal føle seg som kasteballer i norsk helsevesen, fastslo Solberg da pakkeforløpene for psykisk helse og rus ble presentert i Oslo onsdag formiddag.


Fakta: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres i 2019. Dette er de ulike pakkeforløpene og de overordnede målene.

 • PAKKEFORLØPENE:
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne. Henvisning fra 1. januar 2019
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge. Henvisning fra 1. januar 2019.
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Henvisning fra 1. januar 2019
 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne. Henvisning fra 15. februar 2019.
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne. Henvisning fra 15. februar 2019.
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge. Henvisning fra 15. februar 2019.
 • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.
 • OVERORDNEDE MÅL FOR PAKKEOFRLØPENE:
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.
 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet.
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp.
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.
 • (Kilde: Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet)

Sju pakkeforløp

Helsedirektoratet har utviklet pakkeforløpene i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Oppdraget ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

I første omgang vil barn, unge og voksne fra 1. januar 2019 kunne henvises til utredning og behandling i psykisk helsevern, i tillegg kjøres et eget forløp med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i gang.

Allerede 15. februar neste år kan både barn, unge og voksne henvises til pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, i tillegg til utredning og behandling av tvangslidelse (OCD). Et eget forløp er dessuten rettet mot barn og unge med spiseforstyrrelser.

Litt lenger fram i tid innføres pakkeforløp for gravide som bruker eller har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller ulovlige rusmidler.


17. juli døde Kent André Moe av en overdose. Da startet en ny kamp for mamma Anita.

– Kent Andrés død skal ikke være forgjeves

«Tørr å snakke. Tørr å kjempe. Tørr å stå fram». Anita Eriksen Drågen har mistet sønnen – og funnet kampviljen.

 

Se video av byggeprosessen:

Åpnet nytt psykiatri­bygg til 130 millioner

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sto for åpninga på Sykehuset Levanger.

 

Medvirkning

Tanken er at pasienten skal få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret for behandlingen og oppfølgingen i helsevesenet. En koordinator skal både være pasientens og pårørendes kontaktperson og sørge for kontinuitet i behandlingen og hindre unødvendig venting. Samtidig står den enkelte pasients brukermedvirkning sentralt.

– Pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Hans eller hennes pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og bedre involvering av pasienten og pårørende vil gi bedre behandling, sier Høie.

Pakkeforløpene innebærer både en forsikring om at en pasients somatiske helse blir utredet og at behandling settes i gang.

– Mennesker som strever med psykiske lidelser og rusavhengighet lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Jeg mener dette er en av de største ulikhetene vi har i landet vårt. En viktig grunn til dette er at de ikke får god nok utredning og behandling av somatisk sykdom. Det skal pakkeforløpene bidra til å endre på, sier helseministeren.