Presser safta ut av 12 tonn epler ved Mære landbruksskole

Det er travle dager ved saftpresseriet ved Mære landbruksskole. I løpet av noen hektiske høstuker presses safta ut av 12 tonn epler.
Nyheter

MÆRE: Eplene som presses og omdannes til juice ved Mære landbruksskole kommer fra private hager rundt om på Innherred.