Regjeringen tar sikte på å gi fylkeskommunene flere oppgaver: Fylkene tar over veiene

Selskapet for industrivekst (SIVA) legges ned og flyttes over til fylkeskommunen. I tillegg får de ansvaret for all vei- administrasjon knyttet til fylkesvegene.

NYE OPPGAVER: Administrasjonen av Fylkesvei 17 og Beitstadsundbrua blir fylkeskommunenes ansvar dersom regjeringen får det som den vil.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

MALM: Dette blir etter all sannsynlighet to av de nye oppgavene fylkeskommunen får tildelt når oppgavemeldinga fra regjeringen legges fram 15. oktober.