Trainee-samarbeid fra kyst til fjell i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte de regionale traineeordningene i Trøndelag i et toårig prosjekt.

Befaring: På befaring hos Måsøval Fiskeoppdrett. Fra venstre driftsleder Håkon Seternes, Marit Eriksen fra Intro Trainee og prosjektleder i Trainee Trøndelag, Arvid Ervik fra KystTrainee, Samareh Granqvist fra FjellTrainee, Olav Weglo fra Trainee Namdalen og driftstekniker Elly Ragnhild Strømme fra Måsøval fiskeoppdrett. Foto: Lokalavisa Hitra Frøya.  Foto: Lokalavisa Hitra Frøya

Nyheter

De fire trainee-ordningene i Trøndelag er Intro Trainee på Innherred, KystTrainee, FjellTrainee og Trainee Namdal. Leder av Intro Trainee, Marit Eriksen er prosjektleder.