Disse vil bli sjef for Steinkjerbygg

Ingen kvinnelige søkere.
Nyheter

På grunn av få søkere valgte styret i Steinkjerbygg KF å lyse ut lederjobben på nytt. Nå har de fått åtte søkere til administrerende direktør-jobben.

Etter andregangs utlysning står de med åtte mannlige søkere i alderen 58 til 25. Det er altså ingen kvinner som har søkt på jobben.