Har ikke fulgt opp ulovligheter i strandsonen

Fylkesmannen ba Frosta kommune rydde opp. Nå erkjenner rådmann Arne Ketil Auran at ulovlighetsoppfølging ikke er blitt prioritert på flere år.

Klagemuren: Støttemurene som går langs Nordfjæra på Frosta ble satt opp i 2012 og 2002, og erstattet gamle murer. Nabo Sissel Ingunn Nordstad etterlyste i 2015 nabovarsel og byggesøknad, men fikk aldri et godt svar fra kommunen. Nå viser det seg at kommunen ikke har drevet ulovlighetsoppfølging på mange år.  Foto: Privat

Det er ikke til å forstå at kommunen ikke har foretatt seg noe på snart tre og et halvt år.

Sissel Ingunn Nonstad
Nyheter

FROSTA: I april 2015 skrev Trønder-Avisa om Sissel Ingunn Nordstad som reagerte på at hyttenaboen hadde bygget en ny mur i fjæresteinene i 2012. I etterkant av artikkelen skrev Fylkesmannen en e-post til Frosta kommune, hvor den ble bedt om å ordne opp.