Traffpåstein,sjø. Myttystein. Storsteinogsmåstein. Søkkitakoræsleit. Mespætte.

Journalist Joar Børstad harselerer om det som skulle være en avslappende sommerferie på hytta.
Nyheter

Søkkitakorleiævart! Noedeslutt. Ægrevitjeigrøftmeriår. Vaddelekt. Noskaæslappav. Sittiilænestol′n. Fotanpåskammeln. Lesabok. Drekkkonjakk. Etafyrstekak. Sjåutoversjøn. Kanskjetaeinkanotur. Vesssjønleggblank. Ellerbærresjå. Vessbølgangårkvit. Frastuvindueihøtta.