Slik blir trolig den nye jernbanekryssingen i Skogn

Planen er å skyve på plass en prefabrikkert nedgravd tunnel.

Dette er løsningen for planfri kryssing på Skogn som rådmannen innstiller på, og som politikerne i Plan- og utviklingskomiteen skal behandle på onsdag. Men når planen kan realiseres er høyst uklart, da finansieringen ikke er i orden.   Foto: Norconsult

Nyheter

LEVANGER: Dagens planovergang i Skogn sentrum har vært gjenstand for konflikt i flere år, og skogningene har tidvis vært i harnisk over sikkerheten.