Afghanere i Trondheim i sorg etter dobbeltdrapet

Leder i Afghansk sosiale og kulturelle forening sier miljøet i Trondheim kjente de fire involverte i dobbeltdrapet i byen mandag og ønsker de hadde gjort mer.
Nyheter

I et intervju med Adresseavisen sier leder Fazel Ahmad Azizi i foreningen i Trondheim at både kommunen og foreningen selv kunne og burde gjort mer for å unngå dobbeltdrapet.

Alle de fire personene som var involvert i voldshendelsen mandag var av afghansk opprinnelse og kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere. Mens den siktedes situasjon i landet fortsatt var uavklart, hadde 17-åringen og 19-åringen som ble drept i hendelsen begge fått opphold i Norge. Azizi sier mange i det afghanske miljøet er berørt og visste om guttene. Han mener foreningen burde gjort mer for å støtte tenåringene.

– Vi hadde tenkt å arrangere informasjonsmøter, sammenkomster, aktiviteter og fotballkamper. Likevel ble ikke det gjort, og det er utrolig trist nå, sier Azizi.

Et annet aktivt medlem, Nesar Kakar, påpeker ungdommenes sårbare situasjon.

– De hadde ingenting å reise tilbake til og trengte mer støtte fra Trondheim, sier Kakar.

Han mener at afghanere bør gjøre mer for andre afghanere som bor i Trondheim, og sier han selv ønsker å bidra med sosial støtte for mindreårige enslige asylsøkere fra Afghanistan gjennom en ordning i kommunen.

– Det vil hjelpe både afghanerne og Trondheim kommune å ha en slik ordning. Både hvis det er snakk om frivillig og lønnet arbeid, mener han.