Første renteøkning på sju år

Norges Bank hever som ventet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Det ventes at boliglånsrenten vil øke til rundt 4 prosent i 2021.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hever styringsrenten med 0,25 prosent.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Torsdagens renteøkning er den første siden 2011.

– Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver Norges Bank i sin begrunnelse for økningen.


Fakta om styringsrenta

Endringer i Norges Banks styringsrente siden finanskrisen:

 • 25. juni 2008: 5,75 prosent
 • 15. oktober 2008: 5,25 prosent
 • 29. oktober 2008: 4,75 prosent
 • 17. desember 2008: 3,00 prosent
 • 4. februar 2009: 2,50 prosent
 • 25. mars 2009: 2,00 prosent
 • 6. mai 2009: 1,50 prosent
 • 17. juni 2009: 1,25 prosent
 • 28. oktober 2009: 1,50 prosent
 • 16. desember 2009: 1,75 prosent
 • 5. mai 2010: 2,00 prosent
 • 12. mai 2011: 2,25 prosent
 • 14. desember 2011: 1,75 prosent
 • 14. mars 2012: 1,50 prosent
 • 11. desember 2014: 1,25 prosent
 • 18. juni 2015: 1,00 prosent
 • 24. september 2015: 0,75 prosent
 • 17. mars 2016: 0,50 prosent
 • 20. september 2018: 0,75 prosent
 • Kilde: Norges Bank
 

Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår samtidig at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

– Dette innebærer at boliglånsrenten vil øke fra 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, ifølge rapporten fra Norges Bank.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Det anslås at vi med en gradvis renteoppgang vil få en inflasjon nær målet noen år fram, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.


Forbrukerrådet: – Ikke godta renteøkning på boliglånet

Folk som allerede betaler 3 prosent eller mer rente på boliglånet, bør ikke godta at banken setter opp boligrenta, mener Forbrukerrådet.