MDG reagerer sterkt på lakse-drift av museum

Kan et museum tjene penger på lakseoppdrett? Nei, mener MDG. Ja, mener flertallet.
Nyheter

For to år siden søkte Museene i Sør-Trøndelag (MiST) om tre spesialkonsesjoner for lakseoppdrett. En del av hensikten skal være å finansiere et nytt havbruksmuseum på Hitra. Fram til nå har museet fått avslag på sin søknad om laksekonsesjon, men har klaget på det.