MDG reagerer sterkt på lakse-drift av museum

Kan et museum tjene penger på lakseoppdrett? Nei, mener MDG. Ja, mener flertallet.
Nyheter

For to år siden søkte Museene i Sør-Trøndelag (MiST) om tre spesialkonsesjoner for lakseoppdrett. En del av hensikten skal være å finansiere et nytt havbruksmuseum på Hitra. Fram til nå har museet fått avslag på sin søknad om laksekonsesjon, men har klaget på det.

Vil sette foten ned

MDG mener at fylkespolitikerne i Trøndelag må sette foten ned, og er kritisk til det partiet kaller en «uheldig sammenblanding» mellom det å drive kommersiell oppdrettsvirksomhet og det å drive offentlig virksomhet.