Spurte om tariffavtale på jobbintervju.

Sier hun ble anbefalt å melde seg ut av LO

Frida Eggen (22) takket nei til jobb ved Power i Steinkjer fordi hun mener hun ble anbefalt å melde seg ut av fagforeningen.

Tak­ket NEI: Fri­da Eggen søk­te på jobb i elek­tro­kje­den Power, og hevder hun fikk en sterk an­be­fa­ling om å mel­de seg ut av Han­del og kon­tor un­der jobb­in­ter­vju­et. Det­te, samt at vil­kå­re­ne for stil­lin­gen end­ret seg et­ter jobb­in­ter­vju­et, gjor­de at hun tak­ket nei til stil­lin­gen.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Elektrokjeden Power er i ferd med å etablere en ny butikk i Steinkjer. Frida Eggen (22) fra Steinkjer søkte på en av de nye stillingene.