Spurte om tariffavtale på jobbintervju.

Sier hun ble anbefalt å melde seg ut av LO

Frida Eggen (22) takket nei til jobb ved Power i Steinkjer fordi hun mener hun ble anbefalt å melde seg ut av fagforeningen.

Tak­ket NEI: Fri­da Eggen søk­te på jobb i elek­tro­kje­den Power, og hevder hun fikk en sterk an­be­fa­ling om å mel­de seg ut av Han­del og kon­tor un­der jobb­in­ter­vju­et. Det­te, samt at vil­kå­re­ne for stil­lin­gen end­ret seg et­ter jobb­in­ter­vju­et, gjor­de at hun tak­ket nei til stil­lin­gen.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Elektrokjeden Power er i ferd med å etablere en ny butikk i Steinkjer. Frida Eggen (22) fra Steinkjer søkte på en av de nye stillingene.

Eggen opplyser at hun ble innkalt til andregangs jobbintervju, og senere tilbudt en stilling. Under jobbintervjuet fikk hun imidlertid spørsmål om hun var organisert i en fagforening.