Ingen storsatsing på Trønderbanen

Trønderbanen får 10 millioner til videre planlegging i statsbudsjettet.

  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Det var knyttet stor spenning til hvorvidt det ble satt av penger til utbygginga av Trønderbanen i budsjettet for 2019.

I forslaget til statsbudsjett for neste år er det nå klart at regjeringen setter av 10 millioner kroner til videre utredning av utbyggingen av Trønder- og Meråkerbanen.

«Ulike tiltak for kapasitetsutvidelse og tidsbesparelser skal utredes nærmere, herunder alternativer som kombinerer tiltak for økt frekvens med full og delvis elektrifisering», står det i forslaget fra samferdselsdepartementet.

Regjeringen vil bruke 190 millioner kroner til byggetiltak på Trønderbanen neste år, men disse pengene går ikke til den mye omtalte moderniseringen av banen.


Dette får Trøndelag i statsbudsjettet

Her er regjeringens egen oversikt over hva Trøndelag får i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram mandag formiddag.

 

Arnstad: – Det er en skam

Det får flere trønderske politikere til å rase.

Marit Arnstad (Sp) er overhodet ikke fornøyd med den manglende satsingen på Trønderbanen.

– Det er en skam at regjeringen ikke prioriterer Trønder- og Meråkerbanen som har vært en samlet prioritering fra hele Trøndelag i mange år. Isteden sentraliserer denne regjeringa all jernbanesatsing til Østlandet. Det er rett og slett sørgelig hvordan H, FrP og V har behandlet denne saken, sier Arnstad, som tar forbehold om at hun kun har sett regjeringens oppsummering av budsjettforslaget.

Hopsø: – Meningsløst

Aps fylkesleder i Trøndelag, Per Olav Hopsø, er like nådeløs:

– Det er komplett meningsløst. Vi får 10 millioner til planlegging som for lengst er sluttført. Det vi trenger, uavhengig av tiltak, er et oppstartsvedtak og penger til at entreprenøren kan engasjeres for å sette i gang. Vi blir holdt for narr, sier Hopsø til Trønder-Avisa.

Mjøen: – Hva mer er det å planlegge nå?

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen sier følgende:

– Dette må være verdens best planlagte jernbanestrekning etter hvert. Den har vært endevendt siden 2012. Det ville vært mye bedre om regjeringen sa at «dette er et prosjekt vi ikke har tro på». Så får kunder og politiker i Trøndelag se seg om etter andre løsninger, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

– Du mener de heller burde avlyst prosjektet?

– Tja, for hva mer er det å planlegge nå? spør han tilbake.

– Jeg må si jeg er skuffet, legger Mjøen til.

Bjørkhaug: – Skuffet

KrFs sentralstyremedlem og fylkespolitiker i Trøndelag, Karin Bjørkhaug er skuffet.

– Jeg er skuffet over at vi ikke kommer i gang med elektrifisering av Trønderbanen. Tid er en kritisk faktor når det gjelder Trønderbanens framtid og mulighet for å ta ut potensial. Ingen penger nå betyr minst ett års utsettelse og det trengte vi virkelig ikke. Vi har kommet i en situasjon der tog vil konkurrere med vei, og forsinkelse kan svekke togets posisjon. Det er veldig uheldig, sier Bjørkhaug, som også er nestleder i hovedutvalg for transport i Trøndelag.


Fakta: Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2019
 • Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner.
 • Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent
 • Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning)
 • Vekst i offentlig utgifter (reell underliggende vekst – korrigert for utgifter til petroleumsvirksomhet, dagpenger, renter m.m.): Anslås å vokse med 1,3 prosent i 2019.
 • Vekst i offentlig utgifter (nominell vekst – ikke korrigert): Anslås å vokse med 4,0 prosent i 2019.
 • Statens samlede utgifter: 1.377,1 milliarder kroner.
 • Statens samlede inntekter: 1.430,4 milliarder kroner.
 • Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2019: 9.195 milliarder kroner, en forventet økning på 495 milliarder kroner fra utgangen av 2018.
 • Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent i 2019.
 • Forventede ledighetstall i 2019 (AKU): 3,7 prosent av arbeidsstyrken.
 • Forventede ledighetstall i 2019 (Nav): 2,2 prosent.
 • Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): Forventet prosentvis volumøkning: 2,7 prosent neste år.
 • Samlet verdiskapning, inkludert olje- og gassutvinning og utenriks sjøfart (BNP): Forventet prosentvis volumøkning: 2,3 prosent neste år.
 • Veksten i privat konsum: Forventes å øke med 2,9 prosent neste år.
 • Veksten i offentlig konsum: Forventes å øke med 1,5 prosent neste år.
 • Fastlandsbedriftenes investeringer: Forventes å øke med 5,3 prosent neste år.
 • Olje- og gassindustriens investeringer: Forventes å øke med 8,3 prosent neste år.
 • Årslønnsveksten: Forventes å øke med 3,25 prosent.
 • Råoljepris: Forventet pris i snitt per fat i løpende priser neste år: 583 kroner.
 • Prisstigning (KPI-konsumprisindeksen): Prisene ventes å øke med 1,5 prosent neste år.
 • Prisstigning korrigert for energipriser og avgifter (KPI-JEA «kjerneinflasjon»): Forventes å øke med 1,8 prosent neste år.
 • Eksport: Forventes å øke med 2,2 prosent neste år
 • Import: Forventes å øke med 3,0 prosent neste år
 • Overføringer til kommunene: Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.
 • Forslag til skatte- og avgiftsopplegg: Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 2,7 milliarder kroner, hvorav 1,7 milliarder vil påvirke statsbudsjettet i 2019 (bokført), og 1,1 milliarder kroner først vil påvirke statsbudsjettet i 2020 (påløpt).

27 milliarder til jernbane

Regjeringen vil bevilge til sammen 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter i statsbudsjettet for 2019. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett, skrev NTB lørdag, på bakgrunn av budsjettlekkasjer.

Bygging av intercity Vestfoldbanen, planlegging av intercity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

Intercity-satsingen er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som ble til etter at Stortinget vedtok at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

Det blir også bevilget en milliard kroner til byggingen av Ringeriksbanen, for å forkorte togturen mellom Oslo og Bergen.


Vegåpning på E6 med bismak for Samferdselsministeren, som gjerne skulle ha sett firefeltsveg mellom Ronglan og Åsen:

E6-åpning med bismak for Samferdselsministeren

Pengene som er satt av til togsatsning i Trøndelag skal til Trøndelag – også dersom full elektrifisering velges bort. Det lover samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).

 

Trønderbanen i det blå etter revidert budsjett

Signalene om fortsatt satsing på elektrifisering av Trønderbanen kom ikke i revidert nasjonalbudsjett slik mange håpet. – Skandale, sier Ap.