Lite penger til kultur

Regjeringen har kun smårusk å avse til kulturminister Trine Skei Grandes gamle hjemfylke.

Teatersjef Nora Evensen i Turnéteatret Trøndelag.  Foto: Johan Arent Nesgård

Nyheter

Regjeringen var fredag i Snåsa for å formidle at de foreslår en startbevilgning på 6 millioner kroner til nybygg for det sørsamiske museet Saemien Sijte, men da over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.