Nav flytter fra Levanger til Steinkjer

Nå er det klart at Nav familie- og pensjonsytelser velger Steinkjer som fremtidig lokalisering i Trøndelag.

Samles: NAV samler seks enheter under samme tak i Steinkjer.  Foto: Morten Holm

Nyheter

– For Nav familie- og pensjonsytelser har det vært viktig å få samlet alle ansatte under felles tak et sted på aksen Levanger-Steinkjer, og få avklart når dette kan skje, sier Jorun Kongerud, direktør for Nav familie- og pensjonsytelser i en pressemelding.

I august 2017 gikk Nav ut og varslet at de skulle utlyse en anbudskonkurranse for å finne nye lokaler på strekningen mellom Levanger og Steinkjer. Enten skulle Nav familie- og pensjonsytelser finne lokaler for seg selv, eller samlokaliseres med andre Nav-enheter på Steinkjer.

– Vi har nå besluttet at vår enhet i Trøndelag skal plasseres sammen med seks andre Nav-enheter på Steinkjer. Forhandlinger med de aktuelle tilbyderne på Steinkjer fortsetter nå, sier Kongerud.

Ifølge pressemeldingen vil en samlokalisering sannsynligvis kunne skje ved årsskiftet 2020–2021.

Kongerud viser til at Nav familie- og pensjonsytelser har mottatt flere spennende og gode tilbud på leie av lokaler.

– Vi har hatt en grundig vurdering av alle tilbudene og vi har falt ned på at det er mest hensiktsmessig, både med tanke på samhandling, arealutnyttelse, effektivitet og fleksibilitet, å samlokalisere seg med de øvrige Nav-enheter på Steinkjer, sier Kongerud i pressemeldingen.

Nav familie- og pensjonsytelser (NFP) samlet 1. januar 2018 sine to enheter i Levanger og på Steinkjer til Nav familie- og pensjonsytelser Levanger-Steinkjer. Enheten er fortsatt lokalisert både på Levanger og Steinkjer.


Anbefaler å legge Nav-hovedkontor til Steinkjer

Nav-direktør Sigrun Vågeng anbefaler å legge Nav Trøndelags nye hovedkontor til Steinkjer.

 
 

Nav er jokeren som kan sikre utbygging i Levanger likevel

Selv om kommunestyret trolig sier nei til nytt bibliotek og kino, kan saken få nytt liv når Nav skal finne nye lokaler.