Nyetableringer i Nord-Trøndelag uke 40

Nyheter

Adiuvantes As, Stjørdal: Bistand i forkant og ved gjennomføring av arrangement, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjekapital: 30.000 kroner.


Navigator Kompetanse As, Stjørdal: Å levere tjenester til offentlig og privat virksomhet innen rehabilitering, arbeidsavklaring, arbeidshelse, basiskompetanse for innvandrere og andre med mål om arbeid. Aksjekapital: 400.000 kroner.