Skuffelse i Levanger, glede i Steinkjer

Ikke uventet er det ulike reaksjoner på at Nav familie- og pensjonsytelser flyttes fra Levanger til Steinkjer.

Nav skal nå gå i forhandling med aktuelle tilbydere i Steinkjer for å finne lokaler egnet til samlokalisering.  Foto: Morten Holm

Nyheter

– Jeg er naturlig nok skuffet, sier Levanger-ordfører Robert Svarva (Ap), etter at Nav mandag vaslet at Nav familie- og pensjonsytelser skal samlokaliseres med seks andre Nav-enheter i Steinkjer.