Koker hoder for harde livet

Jorleif Kjøglum legger ofte hodet i bløtt. Nå har han huset fullt av nykokte elghoder som skal bli skryt på jegerens vegg.

Med sag og tang: Jorleif Kjøglum (70) har kokt gevir i 40 år. Nå har pensjonisten kunder fra Trondheim til Mosjøen – og huset fult av elghoder.  Foto: Tor Ivar Viken

Jeg koker ikke for pengene, men fordi jeg er glad i hobbyen min.

Jorleif Kjøglum, Høylandet
Nyheter

Høylandet: Pensjonisten har hatt hjortedyr-gevir som hobby i godt over en mannsalder, og da han ble pensjonist for noen år tilbake bestemte han seg for å bruke enda litt mer tid på hobbyen.