– Vi ser svært alvorlig på tilbakemeldingene

Kommunikasjonssjef Hans Henrik Sørensen i Humana Norge sier at de har foretatt en grundig revisjon av egne rutiner.

Vi valgte å trekke godkjenningen fra Helfo fordi vi ikke kunne oppfylle de kravene som var satt til oss.

Hans Henrik Sørensen, kommunikasjonssjef Humana Norge
Nyheter

– Vi erkjenner at våre rutiner som omhandlet å sikre at våre ansatte ved Bjørnang hadde god nok kunnskap og kjennskap til gjeldende prosedyrer og rutiner, ikke var godt nok ivaretatt, sier Sørensen.