– Vi ser svært alvorlig på tilbakemeldingene

Kommunikasjonssjef Hans Henrik Sørensen i Humana Norge sier at de har foretatt en grundig revisjon av egne rutiner.

Vi valgte å trekke godkjenningen fra Helfo fordi vi ikke kunne oppfylle de kravene som var satt til oss.

Hans Henrik Sørensen, kommunikasjonssjef Humana Norge
Nyheter

– Vi erkjenner at våre rutiner som omhandlet å sikre at våre ansatte ved Bjørnang hadde god nok kunnskap og kjennskap til gjeldende prosedyrer og rutiner, ikke var godt nok ivaretatt, sier Sørensen.

Videre opplyser han at virksomheten på Bjørnang i Skogn er avviklet.