Foreslår nytt bofellesskap for beboere med psykiatridiagnose

Flere søkere venter på egnet omsorgsbolig i Steinkjer. Rådmannen foreslår etterbruk av Ogndal Eldresenter.

Etterbruk: Ogndal Eldresenter kan bli til Svedjan bo- og habiliteringssenter for beboere med psykiatridiagnose.   Foto: steinkjer kommune

Nyheter

Ogndal eldresenter ble tømt for beboere 1. oktober, da disse flyttet inn i nye Guldbergaunet Bosenter. Etterbruken av bygningsmassen ved eldresenteret er ennå ikke avklart, men Hovedutvalg for helse og omsorg har nå fått et forslag på bordet fra rådmann Torunn Austheim.

Rådmannen foreslår å etablere et bo- og habiliteringssenter for personer med en psykiatridiagnose som krever heldøgns omsorg i det tidligere eldresenteret i Svedjanvegen.