Foreslår nytt bofellesskap for beboere med psykiatridiagnose

Flere søkere venter på egnet omsorgsbolig i Steinkjer. Rådmannen foreslår etterbruk av Ogndal Eldresenter.

Etterbruk: Ogndal Eldresenter kan bli til Svedjan bo- og habiliteringssenter for beboere med psykiatridiagnose.   Foto: steinkjer kommune

Nyheter

Ogndal eldresenter ble tømt for beboere 1. oktober, da disse flyttet inn i nye Guldbergaunet Bosenter. Etterbruken av bygningsmassen ved eldresenteret er ennå ikke avklart, men Hovedutvalg for helse og omsorg har nå fått et forslag på bordet fra rådmann Torunn Austheim.