Helsedirektøren med innstendig vaksinebønn

Influensa tok livet av rundt 1.400 sist sesong, og mange kan ha blitt smittet av helsearbeidere. Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer innstendig ansatte i helsesektoren til å ta influensavaksine, men vil ikke ha noe påbud.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nyheter

Folkehelseinstituttet anslår at rundt 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører risikogruppen for å få alvorlig influensa, blant dem kronisk syke, eldre på institusjon og gravide.

– I forrige sesong var det 7.600 sykehusinnleggelser med influensa, og dette var rekord, opplyser fungerende avdelingsoverlege Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Mens influensa i et normalt år tar rundt 900 liv i Norge, var den sist vinter langvarig og kostet anslagsvis 1.400 mennesker livet. Nå står en ny sesong for døra.

Vil ikke ha tvang

Helsearbeidere kan i betydelig grad bidra til å spre viruset, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler derfor at minst 75 prosent av disse vaksinerer seg. Andelen i Norge lå i fjor på 28 prosent.

I land som Frankrike og USA er influensavaksine obligatorisk for helsearbeidere, noe også helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo har tatt til orde for.

– Gjennom å være uvaksinerte utsetter helsepersonell pasientene for en betydelig risiko, slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast. Han vil likevel ikke ha tvang.

– Vi ønsker i så stor grad som mulig å utvikle helsetjenesten gjennom motivasjon av helsearbeiderne, og ikke gjennom lovregulering, sier han til NTB.


Fakta: Influensa
 • 5–10 prosent av voksne får influensa hvert år.
 • Andelen blant barn er 20–30 prosent og blant helsepersonell rundt 20 prosent.
 • Influensa krever vanligvis rundt 900 liv i året i Norge.
 • Vinterens influensasesong resulterte i 7.600 sykehusinnleggelser og 1.400 dødsfall.
 • 1,6 millioner er i risikogruppen for alvorlig influensa, blant dem kronisk syke, eldre og gravide.
 • Det er to hovedtyper av viruset, men flere undergrupper.
 • Virusene er i stadig endring og vaksinene må oppdateres løpende.
 • Den gjennomsnittlige effekten av vaksine er 60 prosent.
 • Influensavaksine er svært velprøvd, regnes som trygg og har få bivirkninger.
 • 14 prosent av befolkningen vaksinerte seg i fjor, mens andelen var 27 prosent i risikogruppene.
 • 28 prosent av de ansatte i helsesektoren vaksinerte seg.
 • Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at minst 75 prosent av de ansatte i helsesektoren bør ta influensavaksine for ikke å videreføre smitte til pasienter.
 • Kilde: Folkehelseinstituttet, WHO
 

Må informere bedre

Guldvog mener mye kan oppnås ved å informere og ved at arbeidsgiver legger bedre til rette for vaksinering.

– Vi ser at man gjennom systematisk arbeid, for eksempel på Rikshospitalet og Haukeland sykehus, så å si har nådd målet om 75 prosent vaksinering, sier han.

At den generelle andelen vaksinerte innen helsesektoren er skuffende lav, har trolig flere årsaker, tror Guldvog

– Vi har kanskje ikke vært klart over hvor stort dette helseproblemet har vært. Det er heller ingen myte at helsearbeidere bygger opp en viss resistens og har et sterkt immunforsvar, men dette er en falsk trygghet. De kan likevel bli smittet og bringe smitten videre til pasientene, sier Guldvog.

Bekymret over beredskapen

Helsedirektøren er også bekymret over de sikkerhets- og beredskapsmessige følgene en stor influensaepidemi kan få.

– Helsetjenesten er landets største beredskapsorganisasjon. Det er en betydelig risiko om vi har mange uvaksinerte helsearbeidere. Får vi en kraftig influensaepidemi, så er det en stor risiko for at helsetjenesten kan bli satt ut av spill i enkelte deler av landet. Dette kan få fatale konsekvenser og må unngås for en hver pris, sier Guldvog.

Ansatte innen politiet, forsvaret og brannvesenet bør også vaksinere seg mot influensa, mener han.

– De som har ansvaret for disse sentrale nøkkelfunksjonene må tenke gjennom hvordan de skal sikre at beredskapen opprettholdes også i sesonger hvor mange er smittet av influensa, sier Guldvog.

Trygg vaksine

Rådgiver Birgitte Klüwer understreker at influensavaksinen er godt utprøvd og regnes som svært trygg.

– Dette er en vaksine med meget god sikkerhetsprofil. Andelen som rapporterer bivirkninger er liten, sier hun.

Mange er imidlertid skeptiske til all vaksine, konstaterer Guldvog.

– WHO ser på vaksineskepsisen og konspirasjonsteoriene som verserer rundt vaksiner som et veldig stor globalt helseproblem, så vi som jobber i helsetjenesten har et felles ansvar for å informere, sier han.