Skadebjørn tatt ut i Fosen

Onsdag morgen fikk jaktlaget omsider has på bjørnen som har herjet med sauene i Fosen siden tidlig i sommer.

  Foto: PER LØCHEN

Nyheter

– Jeg kan bekrefte at det er felt en bjørn etter skadefellingstillatelse i Fosen i dag ja, sier Kjell Vidar Seljevold hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Siden 15. juni har Fylkesmannen i Trøndelag hatt flere skadefellingssøknader til behandling i Fosen. Siste fellingstillatelse ble gitt 6. oktober, og fornyet onsdag morgen. Senere samme dag ble bjørnen tatt ut.