Mysteriespill får stadig flere tilhengere:

Nå har Inderøy fått et «Escape Room»

Finn løsningen og unngå krig mellom Norge og Sverige. Det er bakteppet for mysteriespillet Escape Room ved Strømnes i Inderøy.

Innelåst: Margarete Uddu inne i sitt Escape Room på Strømnes i Inderøy. Innelåst på dette rommet skal deltakerne i mysteriespillet løse en rekke oppgaver før de slipper ut.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

Margarete Uddu viser oss rundt i det som tidligere var grisehus og hønsehus på småbruket som i dag drives som en reiselivsbedrift. De laftede tømmerveggene står som de gjorde i 1905 da gården ble reist av Margaretes oldefar.