Grilstad AS skal utrede om selskapet blir mer konkurransedyktig innen ferskvareområdet ved å flytte produksjonen i Åsen til Brumunddal:

63 arbeidsplasser kan forsvinne fra Åsen

48 fast ansatte og 15 deltidsansatte kan bli rammet dersom Grilstad flytter produksjonen fra Åsen til Brumunddal.

Skal lete argumenter: Fabrikksjef Ariel Strømmen (t.v.) og plasstillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Marius Sundberg, vil sammen med de øvrige 46 fast ansatte ved Grilstads skjære- og foredlingsfabrikk i Åsen, lete etter argumenter for at Grilstad AS får mest konkurransekraft i å beholde fabrikken der den er. 

Nyheter

ÅSEN: Det er økt konkurranse om å få levere kjøttprodukter til dagligvarekjedene og storkjøkkenbransjen som har fått Grilstad AS til å vurdere flytting av skjære- og ferskvareproduksjon fra Åsen til Brumunddal neste år. Bak ligger et ønske om å styrke egen konkurranseevne.