Flere registrerte rovdyrskader – men færre søkte om erstatning.

10 av 12 felte bjørner ble skutt i Trøndelag

10 av 12 bjørner som er avlivet i Norge i år, er felt i Trøndelag – hvor bjørneaktiviteten er aller størst.

EN AV TO BINNER: Denne binna ble felt i Lierne natt til 17. juni i år etter at den hadde tatt seg inn i det rovdyravvisende gjerdet til sauebonde Oddmund Bergvik i Lierne. Foto: Mogens Totsås, SNO  Foto: Mogens Totsås

Nyheter

Det viser en oversikt hos Miljødirektoratet.