Finner ikke miljøgift på Sklinnadjupet

Omfattende undersøkelser av fiskefeltet Sklinnadjupet utenfor kysten av Trøndelag og Nordland har foreløpig ikke ført til funn av forurensningskilder i området.

Ingen giftfunn: Etter at det ble funnet høye nivåer av miljøgifter i kveite fra ytre Sklinnadjupet, ble fiske etter kveite i området stanset i 2017. Resultatene fra undersøkelsen viser jevnt over ingen eller lave miljøgiftsnivåer, som er innenfor nivåer målt i andre områder langs norskekysten.   Foto: Norgeskart.no

Nyheter

Kartleggingen og analyser av miljøgifter i sedimenter på havbunnen, ble satt i gang tidligere i år etter at det ble funnet miljøgifter i atlantisk kveite.