River Grythullet for å få ny bru over Helgåa

Grythullet bru er ikke god nok for dagens standard.

Det er lagt en midlertidig bru oppå den gamle brua. Slik ser det ut i dag, før den nye brua bygges, skriver Statens vegvesen.  

Nyheter

Til sommeren neste år får verdalingene en ny bru over Helgåa. Den gamle brua ble bygget på 60-tallet og har ikke god nok bæreevne til å tåle trafikken i dag, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er Eiqon som er entreprenør på prosjektet.  De starter arbeidet med den nye brua neste uke, og vil da bli bygge en midlertidig bru over elva. Deretter blir den gamle brua revet.

Det blir også sprengt vekk ca. 1000 kubikk masse for å få lagt om den kommunale vegen på nordsiden av brua, skriver Statens vegvesen.