Kjøpesentre vil knytte til seg opplevelsestilbud for å forlenge folks tidsbruk på senteret, og for å skape samdriftsfordeler for tilbud som kino og bibliotek.

Vil ha Steinkjers nye kino i kjøpesenteret

Amfi Steinkjer har vært i sonderingsmøter med Steinkjer kommune om å få legge kommunens fremtidige kinosatsing til kjøpesenteret.

Mulighetsstudie: – Vi har presentert en mulighetsstudie for kino på Amfi Steinkjer. Dette er en del av vår satsing fremover for å skape mer opplevelser på senteret, sier senterleder Bendik Holstad. Her er han fotografert i den nye delen av kjøpesenteret, som åpnes 15. november.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Vi har presentert en mulighetsstudie for kino på Amfi. Dette er en del av vår satsing fremover for å skape mer opplevelser på senteret.– Vi har presentert en mulighetsstudie for kino på Amfi. Dette er en del av vår satsing fremover for å skape mer opplevelser på senteret.

Bendik Holstad, senterleder Amfi Steinkjer
Nyheter

Kjøpesentre i Nord-Trøndelag satser nå sterkere på opplevelser. Målet er at folk skal bruke mer tid på senteret.