Jegerne ser færre kalver – men ingen grunn til bekymring

Fjorårets vinter får mye av skylda for hvorfor jegerne ser færre elg-kalver i år enn tidligere. Likevel mener forvalterne at det ikke er noen grunn til bekymring.

Færre kalver: Elgjegerene rundt om kring i fylket rapporterer om at det er færre kalver å se i år. Den tøffe vinteren som ga krevende fôrforhold i fjellet får noe av skylda. Store snømengder og uvanlig mange viltpåkjørsler nevnes også som mulig årsak.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Rådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Tomas Lillehagen, sier han har vært i kontakt med flere kommuner i Trøndelag hvor elgjegerne har fortalt om at de observerer færre ungdyr og kalver enn tidligere.