Satser 30 millioner i løpet av tre år.

Mer tømmer skal ut av skogen

Bygging av flere skogsbilveger og økt aktivitet opp mot passive skogeiere skal gi økt avvirkning i trønderske skoger de neste årene.

STORE VERDIER: Et nytt skogprosjekt til 30 millioner kroner skal stables på beina for å få ut enda mer av tømmeret som står i trønderske skoger.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Samtlige kommuner i Trøndelag, samt fire i Møre og Romsdal og en kommune i Nordland er med når et nytt treårig skogprosjekt skal stables på beina – «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid».