Nils Williksen AS investerer 130 millioner kroner i nytt lakseslakteri.

Vil doble produksjonen av filetert laks

Lakseslakteriet Nils Williksen AS i Vikna planlegger en dobling av produksjonen og investerer 130 millioner kroner i nytt slakteribygg og rehabilitering av gamle lokaler.

ØKER PRODUKSJONEN: Nils Martin Williksen ved Nils Williksen AS i Vikna er i gang med en utbygging til 130 millioner kroner for å rigge lakseslakteriet for økt vekst i oppdrettsbransjen. Utbyggingen gjør at fabrikken kan produsere 75.000 tonn sløyd og filetert laks i året. Foto: Svein Helge Falstad 

Nyheter

VIKNA: Selskapet søker nå om å øke produksjonen av sløyd og filetert laks i lakseslakteriet på Flerengstranda i Vikna fra 35.000 tonn per år til 75.000 tonn per år.

I tillegg søkes det om å få produsere 24 timer i døgnet, og at antall produksjonsdager økes fra 250 dager til 320 dager per år. Søknaden om utslippstillatelse ligger nå hos Fylkesmannen i Trøndelag.

– Må satse

– Eierne produserer mer laks, og det er det vi rigger oss for, sier Nils Martin Williksen.

Selskapet er allerede i gang med utbyggingen, og klarer seg med dagens utslippstillatelse foreløpig. Det er når produksjonen økes betraktelig at de må ha nye tillatelser på plass fra myndighetene.

– Det er to årsaker til at vi gjør dette nå. Den ene er kapasitetsøkning, den andre er at vi vil ha på plass et mer moderne anlegg, sier Williksen – og legger til at de i tillegg til et nytt bygg, kjører en full rehabilitering av et bygg de allerede har på fabrikkområdet.

Utbyggingen skal også gi mulighet for å gå fra to til tre skift i døgnet når det er behov for det.

Planlegger for 75.000 tonn

– Det er ikke sånn at vi har 75.000 tonn laks fra dag en, men vi planlegger for at vi kan ta en så stor produksjon. Og det er ikke like stor produksjon hele året gjennom, det er fra sommeren og ut året at trykket er størst hos oss, sier Williksen.

75.000 tonn er store mengder sløyd og filetert laks. Mengden tilsvarer 16 trailere med laks ut fra anlegget hver eneste ukedag året gjennom.

– Mye av laksen skal forhåpentligvis transporteres på sjø i framtida, så alt skal ikke fraktes fra Vikna på bil, sier Williksen.

– Investeringen betyr vel at framtida ser lys ut?

– Ja, produksjonen hos eierne skal økes framover og det betyr mer laks inn til oss. Over tid ser vi at veksten har vært på rundt fem prosent årlig, sier Williksen.

Han forteller også at utfordringene rundt PD ser mye bedre ut i dag enn for ett år siden.

– Per dags dato er det ikke påvist PD i noen anlegg i Namdalen. Det er positivt, men vi vil fortsatt merke PD-smitten på årets resultat, sier Williksen, og legger til at all PD-laks nå er oppe av sjøen.

– Det betyr at vi fortsatt vil ha røde tall i regnskapet for 2018 også, sier Williksen.