Ap og Sp uenige om lovkrav til responstid

Ap vil ikke gi flertall til et Sp-forslag om å lovfeste responstid-krav for ambulanser. – Jeg er skuffet, sier Marit Arnstad (Sp).

Skuffet: Marit Arnstad (Sp) er veldig skuffet over at Ap ikke vil bidra til et flertall for å forskriftsfeste responstid.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Nyheter

Senterpartiet leverte før sommeren et forslag om å lovfeste krav til hvor raskt ambulanser skal rykke ut til alvorlig skadde pasienter.